Із автобусами на поворотах не доводилося, лише раз із вантажівкою на прямій.

Ще дорогою сперечалися, чи там взагалі автобус зможе проїхати. Я доводив, що зможе, а мені, що ні :)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.