Ідеї для спільнокошту озеленення. Результати голосування

Image for post
Image for post

Давайте підіб’ємо підсумки голосування за ідеї місць для спільнокоштового озеленення. Всього проголосувало 60 людей і найбільше голосів набрав варіант Володимира Великого-Ашан. Тепер потрібно детальніше прикинути, що саме там садити і поспілкуватися із самим Ашаном — щоби вони не були проти, а може навіть вони і самі захочуть долучитися.

Image for post
Image for post

Tags: озеленення, спільнокошт, ініціатива

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store