Чому надземні переходи не зроблять місто кращим?

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
  • Їх дорого обслуговувати (особливо якщо вони з ліфтами та ескалаторами);
  • Тому їх ніколи збудують всюди, де вони потрібні;
  • Вони створюють незручності для пішоходів (а для багатьох стають нездоланною перешкодою);
  • Вони не полегшують життя водіям;
  • Вони забирають площу вулиці, яка часто є дефіцитною.
  • ….
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store