Хроніка сихівського трамвая — роботи на вул. Франка

Травень 2016

Пройшовся вчора вздовж вулиці Франка від польського консульства до вул. Стрийської, де також прохидитимуть колії сихівського трамваю та зробив трохи фото. Запрошую до перегляду.

2. На будові працює ось такий цікавий апарат.

3. Викладають бордюри біля консульства.

4. Вимальовуються обриси острівця.

5. Викладають плитку на тротуарах.

6. Добре, що мозаїку тут викладають риб’ячою лускою.

7. Дивно, що на поворотах тут використали плити BKV. В багатьох інших місцях вони не надто добре поводять себе в таких випадках. Цікаво буде поспостерігати, як буде тут.

8. Завезли рейки. Велике розчерування — ширина тротуарів. Вона настільки мала, що зустрічним пішоходам доводиться повертатися боком, щоби розминутися.

9. А є ж іще сходи, телефонні будки та двері магазинів. Боюся, що наприкінці тут з’явиться ще й фірмовий львівський чорно-білий паркан та з’їсть ще під 30 см, після чого ходити тут стане майже неможливо.

10. Далі засипають свіжопрокладені комунікації.

11.

12. Ще далі залита частина бетонної подушки.

13.

14. І прямо біля Стрийської.

15. Така картина.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store