Універсальність чи спеціалізація?

Успіх будь-якої роботи дуже-дуже залежить від організації процесів та розподілом функцій між різними виконавцями.

Якщо говорити про проектування вуличних просторів, то тут потрібно ув’язати між собою 50 відтінків бюрократії, спілкування з мешканцями, чиновниками та депутатами, пошук ідей, розробку концепції та робочого проекту, підрахунок кошторису, проходження з тим всім експертизи і наприкінці — контроль за ходом будівництва. Звісно, на кожному з цих етапів можуть статися і стаються різноманітні сюрпризи, які майже ніколи не бувають приємними. Поміж всім цим потрібно ще встигати слідкувати за змінами норм та стандартів, світовими тенденціями, шукати нові якісніші матеріали та виробників, готових відтворити якийсь елемент “як закордоном” не за ціною Боінга-787.

У таких умовах одні працюють більш чи менш ефективно та ще й примудряються отримувати задоволення від процесу, а інші на межі нервового постійно розриваються між мільйоном різних завдань, частина який періодично обвалюється. У чому ж секрет?Якось в мене так вийшло, що протягом одного для в мене зав’язалися розмови на цю тему з різними дотичними до неї людьми. І думки цих людей, як виявилося, кардинально відрізнялися:

Думка 1. Потрібно вирішувати всі завдання проекту від його початку до кінця, стійко та незламно долаючи всі труднощі та проблеми, адже давно відомо, — все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І чим більше проблем випадає на кожного працівника і чим вони різноманітніші, тим більш досвідченим та прокачаним він ставатиме з часом. А чим більше він прокачується, тим легше йому буде вирішувати нові завдання. Тому треба терпіти, робити роботу та не нити. І все з часом налагодиться.

Думка 2. Потрібно макимально розподілити функції та зробити так, щоби кожен працівник мав чітку спеціалізацію, а не займався всім підряд. Причому кожен повинен займатися саме тим, до чого має схильність і що йому вдається найкраще — одні роблять лише концепції та ескізи, інші — робочку на основі цих концепцій, ще інші займаються бюрократичними питаннями. Маючи таку спеціалізацію, кожному працівнику значно легше заглиблюватися у свій процес та самовдосконалюватися у ньому, адже добре вивчити якусь окрему тему значно легше, ніж все відразу. Відповідно при такому підході вкрай важливою є взаємодія та координація між людьми, які роблять різні етапи та частини проекту.

Ось такі різні підходи. А до якого з них ближчими у своїй роботі є ви? Чи задовільняє це вас і що би ви хотіли змінити?

Tags: дилема, люди, організаційне, питання

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store