Трохи уточню. Мова йшла не про нудизм, а про те, що східняк, якщо не має плавок, може спокійно піти купатися в труселях, а західняк у такій ситуації лишиться на берегу.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.