Сірий горизонт

Давненько я вас панорамками Львова не тішив і ось нарешті. Днями зробив кілька знімків із верхнього поверху готелю, що на вул. Клепаріській. Погода, звісно, похмура, але ракурси цікаві.

2. Загальний план.

3. Вид вздовж Клепарівської. Праворуч університет безпеки життєдіяльності, дерева довкола якого дорізані до стану, стану повної безпечності для життя громадян (сарказм). Також видно вхід на стадіон СКА.

4. Погляд у сіру далечінь.

5. Вид на центр.

6. Тут велику частину кадру займають білі стіни торгового комплексу Форму-Львів.

7. Вперше звернув увагу, що новобудова на Балабана (коричнева в смужку праворуч) з північної сторони не має вікон.

8.

9. Кажуть, цбудинок поряд із залізницею, будують на спеціальному віброізольованому фундаменті. Цікаво, наскільки це буде ефективно.

10. Ось і все.

Tags: львів, панорама

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Shutyuck

Alexander Shutyuck

More from Medium

CRODO.IO: staking and its rewards

TALK WITH C-LEVEL: CEO ADDY LE: The vision of Space Marvel is toward E-sport game

Ecosystem Participants of QFORA

Bictory Pulse [January] — Before & Behind The Curtain