Схема пасажирської залізниці — чи можливе таке в Україні?

У деяких європейських країнах на вокзалах можна зустріти схеми мережі пасажирських маршрутів, зроблені у стилі навігаційних схем метро. Ось приклади зі Швейцарії та Нідерландів. Суть та сама — показані основні станції та лінії маршрутів, що їх з’їднують. Можна зрозуміти логіку побудови маршруту та спланувати оптимальну пересадку. В Україні, де далеко не всі обласні центри мають пряме залізничне сполучення, а деякі взагалі оминаються міжміськими потягами, така схема була би дуже корисною, але її (принаймні офіційної), як я розумію, немає.

Чисто теоретично — чи може подібна схема з’явитися в нас? Чи була би з цього користь? Як гадаєте?

Для контрасту — фоточка з вокзалу обласного Миколаєва.

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store