Спільнокошт озеленення 2018: які ідеї?

Друзі, я тут подумав, що мабуть варто не забувати про наш затишний спільнокошт та подумати над тим, що і де ми можемо посадити цієї осені. Із досвіду попередніх висадок думаю, що це має бути одна локація і кількість дерев в районі 10–15. Більше вже складно посадити у такому форматі якісно.

Напишіть будь-ласка, які у вас є ідеї стосовно місць.

Tags: львів, озеленення, спільнокошт, ініціатива

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store