Спільнокоштові магнолії біля театру Заньковецької

Друзі, я про це ще не писав, але є справа. На завтра запланована висадка нових дерев замість зрізаних каштанів біля театру ім. Заньковецької. Це будуть магнолії сорту Magnolia Spectrum. Гроші на самі дерева вже зібрані спільнокоштом, наразі бракує фінансів для оплати доставки та різних супутніх матеріалів типу кори для засипки грунту. Наразі бракує орієнтовно 5 тис. грн.

Наразі плануємо докинати свої, але якщо хтось має можливість підтримати — буде чудово. Реквізити нижче.

Наперед всім дякую :)

Ось реквізити

Для НЕприватбанківців:

ПриватБанк

МФО банку: 305299

КОД ОКПО одержувача: 14360570

КОД ОКПО банку: 14360570

Рахунок отримувача: 29244825509100

Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку 5169360001791957,ГОЛЯК МИРОСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ, 3246803657

Для приватбанківців вистачить 5169 3600 0179 1957

Tags: озеленення, спільнокошт, ініціатива

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Shutyuck

Alexander Shutyuck

More from Medium

What Red Team Can Do for You

CS 373: Rodrigo X. Garcia

Defibrillator Locator

ASU Baseball’s Biggest Comeback Win Since 2000