Рецепт хорошого громадського транспорту

Мережа

Екологічність

Швидкість, регулярність та прогнозованість.

Пріоритет

Інфраструктура

Обслуговування

Доступність та безпека

Комфорт

Навігація та інформативність

Дизайн

Оплата і тарифи

  • Найпростіший квиток на одну поїздку без пересадок коштує 1,70 євро у автоматі та 2 євро, якщо купувати у вагоні.
  • Квиток відразу туди-назад — 3,30 євро;
  • Безлімітний добовий квиток на одну людину — 4,30;
  • Безлімітний добовий на трьох людей — 6,80 (діють 24 години з моменту першої валідації);
  • Груповий квиток на 2–5 людей у суботу та неділю — 6,80;
  • Квиток для людей з інвалідністю — 6,10 євро за 12 квитків при наявності посвідчення;
  • Разовий квиток на трамвай, автобус чи електричку, що йде у аеропорт — 4,30;
  • Річний абонемент для людей віком 26–64 роки — 508 євро;
  • Річний абонемент для людей віком 19–25 років — 266 євро;
  • Абонемент для пенсіонерів — 239,40 євро.

Це дуже дорого

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store