Пробудження

Пофоткав сьогодні деякі зі спільнокоштових (і не тільки) молодих дерев — хто як прокидається від зимової сплячки.

На Дорошенка обидва клени прокинулися добре. Ялина, яку замість третього клена взимку посадили власники кафе, що було тоді на площі також жива, хоча судячи з її пожовклості знизу, на неї частенько відливають нічні гуляки.

2. Ялинка зблизька.

3. Клени на Галицькій.

4.

5. Райські яблуні на площі Маланюка.

6. Платан там же.

7. Дуб болотний.

8.

9. Ірга (теж на Маланюка). Там ще є тис ягідний та магнолія — вони теж виглядають нормально.

10. Робінії на Катедральній.

11. На Яворського один із глодів таки засох (він виглядав не дуже вже минулого року), а всі інші виглядають дуже добре і навіть збираються квітнути.

12.

13.

14. На Музейній квітне сакура та райські яблуні, але не прокинулася одна з катальп, яку плануємо замінити цієї суботи разом з глодом на Яворського.

15. Така картина. Якщо маєте під рукою фото інших наших дерев — кидайте у коментарі :)

Tags: львів, озеленення

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Shutyuck

Alexander Shutyuck

More from Medium

Defibrillator Locator

OMG! 😲DUNK IT is here 🔥🕹️ @WSGToken is the best!🤩

IQ Protocol — Project Investment

Lonesome…