Покричали про бруківку

  • Визнати наявну концепцію перепланування вулиці незадовільною та такою, що не влаштовує мешканців;
  • Створити наглядову раду з депутатів, яка буде контролювати процес розробки нового проекту;
  • У новому проекті вулиця має бути вкрита бруківкою, причому саме тією, яка лежить на ній зараз;
  • У новому проекті вул. Бандери має мати чотири смуги руху;
  • Дерева на вулиці мають бути збережені. (Ці три пункти суперечать одне одному, адже зараз вулиця має ширину трьох з половиною смуг, відповідно при розширенні до чотирьох наявної бруківки не вистачить, особливо враховуючи, що чимало каменів вже є пошкодженими і ще частина пошкодиться під час демонтажу. Щодо дерев, то абсолютна їх більшість при розширенні проїжджої частини підуть під зріз і з висадкою нових через щільність комунікацій можуть виникнути серйозні труднощі);
  • Велоінфраструктури на вул. Бандери, на думку учасників зустрічі, не потрібно (“Нехай їздять бічними вулицями!”). Проти її облаштування проголосувала більшість присутніх включно із організатором цих слухань депутатом від УГП Тарасом Чолієм, чия партія, якщо мені не зраджує пам’ять, перед виборами підписувала із львівською асоціацією велосипедистів меморандум про співпрацю. П — послідовність.
  • Облаштування руху лише громадського транспорту біля костелу Ельжбети з об’їздом для приватного транспорту по Тобілевича та Кропивницького — проти;
  • Прокласти трамвайні колії під тротуаром.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store