Платан біля готелю Львів: було-стало

Коли восени 2015 року ми посадили молодий платан біля готелю Львів, він виглядав так.

Пройшло майже три роки і тепер він виглядає вже так.Мабуть, варто навести лад з клумбою довкола нього, бо зараз її вигляд не дуже. А так — око радіє.

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store