Платани на Чорновола

Image for post
Image for post

Ходив вчора дивитися, як там наші спільнокоштові платани на просп. Чорновола, посаджені восени 2015 року та трохи пофоткав їх.2. Вид з перехрестя з Хімічною.

Image for post
Image for post

3. Протилежний кінець алеї.

Image for post
Image for post

4. Той же ракурс два роки тому, відразу після висадки.

Image for post
Image for post

5. Переважно дерева ще повністю зелені.

Image for post
Image for post

6. Лише на деяких листя почало червоніти.

Image for post
Image for post

7. Двічі поламаний.

Image for post
Image for post

8. Ось так. До речі, я нагадаю, що цього року в нас триває спільнокошт і у центру його уваги буде озеленення сихівської трамвайної лінії. Більше інформації про плани та реквізити для перерахунку можна побачити тут.

Image for post
Image for post

Tags: озеленення, спільнокошт, ініціатива

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store