Питання про лавки

Невід’ємною частиною зручного громадського простору є лавка, на яку можна присісти та відпочити. Якою вона має бути? Сьогодні я хотів би запитатися вашої думки.

Далі у дописі є деякі варіанти та голосувалка. Можна обрати кілька з цих варіантів, написати у коментарях зауваження чи запропонувати свій.

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

А тепер — голосувалка.

Наперед вдячний за ващі відповіді.

Tags: питання

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Shutyuck

Alexander Shutyuck

More from Medium

It’s really weird to base a point of view on a sci-fi kraken flick.

Megan Fox And Machine Gun Kelly Are Rewriting The Rules On Couples’ Fashion, And These 19 Pictures…

Pancakeswap what is it?how does it work?

SAVAGE x VBC Group AMA — Questions