Питання про лавки

Image for post
Image for post

Невід’ємною частиною зручного громадського простору є лавка, на яку можна присісти та відпочити. Якою вона має бути? Сьогодні я хотів би запитатися вашої думки.

Далі у дописі є деякі варіанти та голосувалка. Можна обрати кілька з цих варіантів, написати у коментарях зауваження чи запропонувати свій.

Варіант 1

Image for post
Image for post

Варіант 2

Варіант 3

Image for post
Image for post

Варіант 4

Image for post
Image for post

Варіант 5

Image for post
Image for post

Варіант 6

Image for post
Image for post

Варіант 7

Image for post
Image for post

А тепер — голосувалка.

Наперед вдячний за ващі відповіді.

Tags: питання

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store