Ну скільки ж можна???

Тільки щойно восени ми замінили засохлий спільнокоштовий платан на вул. Руставелі, вигрібши із ями з десяток мішків піску та замінивши його спеціальним поживним субстратом. І ось сьогодні знову. Скільки це буде тривати? Кому і по якому місцю треба настукати, щоби це свинство припинилося? Як і хто має нарешті пояснити двірникам, що лунка дерева це не місце для утилізації піскосуміші?

При цьому так само місто знищує і дерева, посаджені бюджетним коштом. У деяких місцях цей цикл стабільно повторюється щороку — спочатку садиться молоде дерево, потім весь рік у його лунку висипається вуличне сміття, навесні наносимо контрольний удар піскосумішшю. Профіт — дерево засохло. Можна садити нове.

Ну доколє, блд? Деколи вже ніякої злості не вистачає, вибачте.

Для порівняння осіннє фото, зроблене відразу після висадки.

Tags: мудаки, озеленення, так і живем

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store