Квест мимоволі. Як застрягнути у відкритому ліфті та вибратися з нього?

Шукаючи разом з Павлом Сирваткою хорошу точку для зйомки на відео нового кільця на Новому Львові, несподівано cтав учасником справжнього квесту. Ліфт піднявся на останній дев’ятий поверх, двері відчинилися і відразу за ними ми побачили грати, зачинені на замок-колодку. Сам ліфт при цьому залишався стояти із відчиненими дверима та ніяк не реагував на натискання кнопок. При спробі відправити кабіну на інший поверх лише блимав світлодіод поряд і більше нічого не відбувалося. Натискання кнопки примусового закривання дверей теж ніяк не допомогло. На кнопку виклику диспетчера о 14:00 1 січня ніхто не відреагував. На довершення всього виявилося, що на поверсі триває ремонт і він зараз абсолютно безлюдний. Невже безвихідне становище?

Однак буквально за 5 хвилин ми вже були на волі. Як гадаєте, як нам це вдалося?

Tags: ліфт, питання, трафунок

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Shutyuck

Alexander Shutyuck

More from Medium

ROFI Staking is live — It’s time to make your entire $ROFI available

MASQ is now live on Polygon’s Official Token List!

As a Fan of 90’s Saturday Night Live, I Never Thought I’d Actually Be Living in the Proverbial Van…

DSI Scientific Network’s Open Letter

Letter head in black and green for the DSI Open Letter with a graphical representation of molecules