Запланована корозія (або що таке кортенівська сталь?)

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Підпірні стінки поряд з будинками-кранами у німецькому Кьольні.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Вулична скульптура поблизу Академії мореплавства у голландському Роттердамі.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store