Двірцева вечірня

Image for post
Image for post

Давно збирався пофоткати оновлену Двірцеву зі штативом. Ну і ось, нарешті. Запрошую до перегляду.

2. Ввечері особливо добре видно, наскільки добре освітлені зупинки громадського транспорту, що не може не тішити.

Image for post
Image for post

3.

Image for post
Image for post

4.

Image for post
Image for post

5.

Image for post
Image for post

6. Сквер біля автостанції.

Image for post
Image for post

7.

Image for post
Image for post

8. Вид із залізничних перонів.

Image for post
Image for post

9. Вид вздовд вокзального фасаду.

Image for post
Image for post

10.

Image for post
Image for post

11. Площа перед головним входом.

Image for post
Image for post

12.

Image for post
Image for post

13. Автобусні перони.

Image for post
Image for post

14.

Image for post
Image for post

15.

Image for post
Image for post

16. Новий фонтан, поки не добудований.

Image for post
Image for post

17.

Image for post
Image for post

18.

Image for post
Image for post

19. На цьому все.

Image for post
Image for post

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store