Двірцева вечірня

Давно збирався пофоткати оновлену Двірцеву зі штативом. Ну і ось, нарешті. Запрошую до перегляду.

2. Ввечері особливо добре видно, наскільки добре освітлені зупинки громадського транспорту, що не може не тішити.

3.

4.

5.

6. Сквер біля автостанції.

7.

8. Вид із залізничних перонів.

9. Вид вздовд вокзального фасаду.

10.

11. Площа перед головним входом.

12.

13. Автобусні перони.

14.

15.

16. Новий фонтан, поки не добудований.

17.

18.

19. На цьому все.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store