Весняна пильність

Квітень 2016

Кожного року то саме. Крім довгоочікуваних квіточок та листочків, кожна весна приносить із собою тонни пилюки, що лежить на узбіччях та піднімаються у повітря транспортом та поривами вітру, потрапляючи у наші легені та очі. Після кожної прогулянки з голови можна зібрати невелику жменю піску, а з носа виколупати трохи цементного розчину. Серед основних причин цього:
— використання взимку піскосуміші замість сучасних реагентів та щебеню (зате дешево);
— посипання піском трамвайних колій;
— паркування авто на газонах, що знищує траву та лишає відкритий грунт, який теж стає джерелом бруду та пилюки;
— протоптування стежок на газонах пішоходами та перекопування цих доріжок комунальниками;
— весняне обкопування бордюрів;
— культура будівництва та дорожніх ремонтів — дуже мало хто миє колеса техніки при виїзді з будмайданчика чи прикриває відкритий грунт агроволокном і ще чимало інших факторів.

Як думаєте, як можна цю ситуацію змінити?

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store