Ваш досвід використання площі Двірцевої

Ви колись бували на площі перед львівським залізничним вокзалом? Чекали на трамвай? Намагалися знайти своє таксі на парковці? Тягнули валізу на колесиках по кривій бруківці поміж машинами?Поділіться своїм досвідом, розкажіть свою історію. Вона може допомогти зробити площу зручнішою у майбутньому.

Tags: вокзал, львів, питання

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store