Ваш досвід використання площі Двірцевої

Ви колись бували на площі перед львівським залізничним вокзалом? Чекали на трамвай? Намагалися знайти своє таксі на парковці? Тягнули валізу на колесиках по кривій бруківці поміж машинами?Поділіться своїм досвідом, розкажіть свою історію. Вона може допомогти зробити площу зручнішою у майбутньому.

Tags: вокзал, львів, питання

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Shutyuck

Alexander Shutyuck

More from Medium

BLOCWARS Fantasy Contest Starts Today!

Ask Me Anything ( AMA ) Series #136 Crypto Zyte x Tradocaps On November, 26th, 2021.

[HOTO GIFTS] A Women Gift Guide for This Spring!

BULLISH NEWS ABOUT SOLANA ECOSYSTEM YOU SHOULD PAY ATTENTION TO