Авалон на Чорновола — вже Європа чи ще ні?

 • вільний від машин внутрішній двір,
 • комерція на перших поверхах,
 • безбар’єрні двосторонні входи з прозорими дверима.
 • мабуть, ще варто згадати про симпатичні різноманітні фасади
 • та відносну близькість до центру.
 • надмірна висота будинків (13–15 поверхів для такого подвір’я це занадто).
 • занадто автомобілеорієнтоване середовище довкола
 • вузькі або подекуди відсутні тротуари.
 • високі бордюри без понижень, які не зможе подолати людина у інвалідному візку
 • повна відсутність вуличного озеленення
 • повна відсутність вуличних меблів
 • повна відсутність велопарковок
 • що я пропустив?

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store